Divico Security

Κτιριακή Υποδομή

Γνωρίστε την κτιριακή υποδομή της Divico Security!

Την κτιριακή υποδομή της εταιρείας συνθέτουν ο Κεντρικός Σταθμός Λήψεως Σημάτων, τα γραφεία, η αποθήκη, τα εργαστήρια και το parking. Αναλυτικότερα, η Divico Security έχει γραφεία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 750 τ.μ. με έδρα την Πάτρα. Παράλληλα έχει παραρτήματα σε Αθήνα και Κύπρο, ενώ οι ιδιοκτήτες κτιριακές εγκαταστάσεις της σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να μπορεί να στεγαστεί με απόλυτη ασφάλεια το Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Επιπρόσθετα φροντίζει συνεχώς για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των χώρων της με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αναντίρρητα προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε με ασφάλεια την αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Λήψεως Σημάτων. Όπως επίσης και την καλή λειτουργία όλων των γραφείων της εταιρείας. Επίσης η είσοδος στο κτίριο γίνεται μόνο με βιομετρικά συστήματα πρόσβασης για απόλυτη προστασία. Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Divico Security περιλαμβάνουν: 

 • ειδικό χώρο για το Kέντρο Eλέγχου
 • ειδικές εγκαταστάσεις για τα συνεργεία και τα εργαλεία τους
 • αποθήκες
 • εργαστήρια δοκιμών
 • τμήματα μελετών
 • λογιστήριο
 • χώρο parking για τα αυτοκίνητα

Πιστοποιημένες λύσεις ασφαλείας

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Συγκεκριμένα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις EN ISO:

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους εργαζομένους μας. Συνεπώς τους παρέχουμε τον  κατάλληλο χώρο για να εργαστούν παραγωγικά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους!  

Τα γραφεία μας

Γνωρίστε αναλυτικά την κτιριακή υποδομή της Divico Security!

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Αποθήκη

Η αποθήκη αποτελεί το "μυαλό" της Divico Security! Η οργάνωση και η διαχείριση της είναι η βάση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας. Επίσης η αποθήκη αποτελεί το κέντρο παραλαβής των πρώτων υλών από τους προμηθευτές. Συγχρόνως είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της παραγωγής των προϊόντων ασφαλείας αλλά και της αποθήκευσης του εξοπλισμού μας. Επιπρόσθετα οι αρχές του Logistics Management διέπουν τον σχεδιασμό και την οργάνωση της αποθήκης με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης της. Αφενός σε λειτουργικό επίπεδο, αφετέρου σε οικονομικό επίπεδο.

Εργονομία

Ευελιξία

Έλεγχος

Δείτε τους χώρους της αποθήκης!

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα εργαστήρια μας

Στην Divico Security διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την κατασκευή & την επιδιόρθωση του εξοπλισμού ασφαλείας. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε πάντα στην καρδιά των εξελίξεων λόγω της συνεχούς ανάγκης μας για βελτιστοποιημένη ασφάλεια. Παράλληλα παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής αιχμής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αναλυτικότερα τα εργαστήρια μας διαθέτουν:

 • σύγχρονους παλμογράφους
 • μικροσκόπια
 • tester
 • συχνόμετρα
 • συσκευές συγκόλλησης και αποκόλλησης εξαρτημάτων
 • εργαλεία αιχμής για κατασκευή και επισκευή πλακετών με τεχνολογία SMD

Επιπρόσθετα, επισκευάζουμε και κατασκευάζουμε ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και συστήματα αυτοματισμού. Αναμφισβήτητα στην Divico Security σας προτείνουμε συστήματα συναγερμού ύστερα από μελέτη, διεξοδικό έλεγχο και δοκιμές στα εργαστήριά μας. Επίσης σκοπός της λειτουργίας των εργαστηρίων μας είναι η αξιόπιστη και καλή μακροχρόνια λειτουργία του συναγερμού σας. Αλλά και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας.

Οι χώροι των εργαστηρίων μας!

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το parking

Η εταιρεία διαθέτει στόλο από 40 επαγγελματικά οχήματα και στεγασμένο υπόγειο parking για 12 αυτοκίνητα. Επίσης διαθέτει 2 ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 550τμ μόνο για το parking των αυτοκινήτων. Προτεραιότητα της Divico Security είναι μην έχει κανένα περιπολικό όχημα σταθμευμένο στο δρόμο. Γι’ αυτό τον λόγο και όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της είναι σε καθορισμένες θέσεις parking στα οικόπεδα της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πυρήνας της αποτελεσματικής λειτουργίας της Divico Security είναι η ετοιμότητα με την οποία είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή.

περιπολικά οχήματα

οχήματα τεχνικών

ηλεκτρικά οχήματα

Δείτε τους χώρους στάθμευσης της Divico Security!

24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΚΟΝΑΣ

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως και επεξεργασίας σημάτων, συναγερμού και εικόνας στελεχώνουν υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα και υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα ο τηλεχειρισμός των συστημάτων μέσω τηλεφωνικών γραμμών και 4G. Επίσης το Κέντρο Λήψεως λειτουργεί με τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό και με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Κατά συνέπεια καταφέρνει και αναλύει την προτεραιότητα των σημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα λάθη που προκύπτουν από ανθρώπινο παράγοντα. Επιπρόσθετα, το Κέντρο μας λειτουργεί χωρίς διακοπή όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και περιλαμβάνει:

 • 27 οθόνες των 24 ιντσών
 • 5 σταθμούς εργασίας
 • άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την διαχείριση  & την επεξεργασία των σημάτων που προκύπτουν με ακρίβεια, αμεσότητα και επαγγελματισμό.

Γνωρίστε το Κέντρο Λήψεως Σημάτων σε λίγες εικόνες!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΥΣΕΙΣ

Οι γεννήτριες

Στο μεταξύ για να εξαλείψουμε την πιθανότητα διακοπής ρεύματος στον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων, έχουμε τοποθετήσει δύο αυτόματες  πετρελαιοκινητήρες γεννήτριες για την ανατροφοδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Με άλλα λόγια, διαθέτουμε μία κύρια (33KVA) και μία εφεδρική (20KVA) γεννήτρια για την απόλυτη εξασφάλιση και αυτονομία ηλεκτρικού ρεύματος υπό οποιαδήποτε συνθήκη!

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Καινοτόμα Συστήματα Επικοινωνίας

Στην Divico Security προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάληπτη επικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού, έχουμε αντικαταστήσει το δίκτυο γραμμών του ΟΤΕ με διπλά συστήματα προστασίας επικοινωνιών της εταιρείας. 

1. Οι οπτικές ίνες αποτελούν την κύρια σύνδεση της Divico όσο αφορά την σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ. 

2. Η μικροκυμματική ζεύξη είναι ο δεύτερος δρόμος επικοινωνίας, που κάνει αυτόματη εκτροπή της οπτικής ίνας σε περίπτωση βλάβης και διασφαλίζει την επικοινωνία κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.