Divico Security

Κτιριακή Υποδομή

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα κεντρικά μας γραφεία

Η Divico Security στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 750 τ.μ με έδρα την Πάτρα ενώ έχει παραρτήματα σε Αθήνα και Κύπρο. Οι ιδιοκτήτες κτιριακές εγκαταστάσεις της Divico Security σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, έτσι ώστε να μπορεί να στεγαστεί με απόλυτη ασφάλεια το Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Όλες οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι χώροι της εταιρείας αναβαθμίζονται διαρκώς με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται με ασφάλεια, τόσο η αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Λήψεως Σημάτων, όσο και η λειτουργία των γραφείων της εταιρείας.

Επίσης, περιλαμβάνει ειδικό χώρο για Kέντρο Eλέγχου, ειδικές εγκαταστάσεις για τα συνεργεία και τα εργαλεία τους, αποθήκες, εργαστήρια δοκιμών, τμήματα μελετών, λογιστήρια, και χώρο parking για τα αυτοκίνητα, ενώ η είσοδος στο κτίριο γίνεται μόνο με βιομετρικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από τα EN ISO 27001:2013, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 & EN ISO 18001:2007.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους εργαζομένους μας.

Τα γραφεία μας σε φωτογραφίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Αποθήκη

Η αποθήκη αποτελεί την "καρδιά" της Divico Security. Η οργάνωση και διαχείριση της είναι η βάση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας. Η αποθήκη μας αποτελεί κέντρο παραλαβής πρώτων υλών από τους προμηθευτές για την υποστήριξη της παραγωγής των προϊόντων ασφαλείας μας αλλά και την αποθήκευση του εξοπλισμού μας. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της αποθήκης μας διέπεται από τις αρχές του Logistics Management, με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Εργονομία

Ευελιξία

Έλεγχος

Η αποθήκη μας σε φωτογραφίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα εργαστήρια μας

Η Divico Security διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την κατασκευή ή επιδιόρθωση εξοπλισμού ασφαλείας. Λόγω της συνεχής ανάγκης για βελτιστοποιημένη ασφάλεια βρισκόμαστε πάντα στην καρδιά των εξελίξεων και παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Τα εργαστήρια μας διαθέτουν σύγχρονους παλμογράφους, μικροσκόπια, tester, συχνόμετρα, συσκευές συγκόλλησης και αποκόλλησης εξαρτημάτων και εργαλεία αιχμής για κατασκευή και επισκευή πλακετών με τεχνολογία SMD. Επισκευάζουμε και κατασκευάζουμε ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και συστήματα αυτοματισμού.

Στην Divico Security το συστήμα συναγερμού που σας προτείνουμε ύστερα από μελέτη, έχει προηγηθεί εξαντλητικούς ελέγχους και δοκιμές στα εργαστήριά μας με σκοπό την αξιοπιστία και την λειτουργικότητά του. 

Τα εργαστήριά μας σε φωτογραφίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το parking

Η εταιρεία διαθέτει στόλο από 30 επαγγελματικά οχήματα, και στεγασμένο υπόγειο parking για 12 αυτοκίνητα. Επίσης διαθέτει 2 ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 550τμ μόνο για το parking των αυτοκινήτων. Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι κανένα αυτοκίνητο να μην βρίσκεται έκθετο σταθμευμένο στο δρόμο. Γι’ αυτό και όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της εταιρείας βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις parking σε οικόπεδα της εταιρείας.

Πυρήνας της αποτελεσματικής λειτουργίας της Divico Security είναι η ετοιμότητα με την οποία είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή.

περιπολικά οχήματα

οχήματα τεχνικών

ηλεκτρικά οχήματα

Το Parking μας σε φωτογραφίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Ο Κεντρικός Σταθμός Λήψεως και Επεξεργασίας σημάτων, συναγερμού και εικόνας αποτελείται από υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα και υπηρεσίες όπως ο τηλεχειρισμός των συστημάτων μέσω τηλεφωνικών γραμμών και 4G.

Το τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό μας λειτουργεί με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύει την προτεραιότητα των σημάτων μειώνοντας λάθη που προκύπτουν από ανθρώπινο παράγοντα.

Το κέντρο μας λειτουργεί χωρίς διακοπή όλο το 24ωρο, αποτελείται από 27 οθόνες των 24 ιντσών, 5 σταθμούς εργασίας και από μία άρτια εκπαιδευμένη ομάδα χειριστών που γνωρίζουν να επεξεργάζονται κάθε σήμα με ακρίβεια, αμεσότητα και επαγγελματισμό.

Ο κεντρικός σταθμός μας σε φωτογραφίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι γεννήτριες

Για να εξαλείψουμε την πιθανότητα διακοπής ρεύματος στον κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων, έχουμε τοποθετήσει δύο αυτόματες  πετρελαιοκινητήρες γεννήτριες για την ανατροφοδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα διαθέτουμε μία κύρια (33KVA) και μία εφεδρική (20KVA) γεννήτρια για την απόλυτη εξασφάλιση και αυτονομία ηλεκτρικού ρεύματος υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Καινοτόμα Συστήματα Επικοινωνίας

Στην Divico Security προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάληπτη επικοινωνία του κεντρικού σταθμού, έχουμε αντικαταστήσει το δίκτυο γραμμών του ΟΤΕ με διπλά συστήματα προστασίας επικοινωνιών της εταιρείας. 

1. Οι οπτικές ίνες αποτελούν την κύρια σύνδεση της Divico όσο αφορά την σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ. 

2. Η Μικροκυμματική ζεύξη είναι ο δεύτερος δρόμος επικοινωνίας, που κάνει αυτόματη εκτροπή της οπτικής ίνας σε περίπτωση βλάβης και διασφαλίζει την επικοινωνία κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.